Connect with us
dang tin quang cao

Văn hóa

Tào Tháo dùng 2 vạn tinh binh đẩy lùi 70 vạn quân Viên Thiệu ở Quan Độ như thế nào?

Published

on

Đến tận ngày nay người ta vẫn chưa thể giải mã được chiến thắng của Tào Tháo trong trận Quan Độ. Chỉ dùng 2 vạn tinh binh lại có thể đẩy lùi 70 vạn quân của Viên Thiệu. Đây chẳng phải minh chứng cho tài trí phi phàm của Tào Tháo?

Là người kiến lập và tạo ra Đế chế nhà Nguỵ vào thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo không hổ danh là một nhà quân sự kiệt xuất, đã làm nên một thời kiêu hùng. Chính khả năng nhìn xa trông rộng và tài mưu lược kinh người đã giúp ông và quân sĩ thoát khỏi nguy nan, hóa dữ thành lành.

Trong tất cả các hiểm cảnh, trận chiến Quan Độ là khiến cho người ta kinh tâm động phách nhất. Nếu muốn biết quá trình diễn ra trận chiến Quan Độ của Tào Tháo phải đi ngược dòng trở về cuối thời Đông Hán.

Thời thế xoay vần

Vào thời điểm đó, Đổng Trác xuất thân từ quân phiệt đã chiếm đoạt chính quyền trong triều đình, hắn chuyên quyền độc đoán, hoành hành ngang ngược, tính tình tàn nhẫn. Không những dẫn tới sự oán hận mãnh liệt của dân chúng, mà còn dẫn đến sự trỗi dậy phản kháng của anh hùng ở khắp mọi nơi. Chính là trong tình thế như vậy mà Viên Thiệu được các chư hầu tiến cử trở thành thủ lĩnh, mang theo liên quân thảo phạt Đổng Trác.

Tạo hình Tào Tháo trong “Tam Quốc diễn nghĩa” 2010. (Ảnh: iFuun)

Công nguyên năm 192, Vương Doãn dùng mỹ nhân Điêu Thuyền gây ly gián, xung đột giữa Đổng Trác và Lã Bố cuối cùng Lã Bố giết chết Đổng Trác, Hán triều chỉ còn hữu danh vô thực, chính thức rơi vào thời kỳ loạn thế. Trong lúc hỗn loạn, quân phiệt ở các nơi đều tự cầm binh, chiến đấu tranh đoạt địa bàn. Lúc đó Tào Tháo đã lần lượt đánh bại các tướng lĩnh dũng mãnh của các đội quân phiệt khác như Viên Thuật, Đào Khiêm và Lã Bố… xây dựng một lực lượng quân sự gần như có thể sánh bằng với Viên Thiệu.

Nhìn thấy thế lực của Tào Tháo ngày càng lớn mạnh, Viên Thiệu tất nhiên không muốn để ông đi đến mức ngang bằng với mình. Hắn ỷ vào bản thân thống lĩnh nhiều đội quân tinh nhuệ và lương thảo đầy đủ, lập tức muốn phá tan thế lực của Tào Tháo.

Tháng hai công nguyên năm 200, Viên Thiệu lãnh binh tấn công Lê Dương, mệnh lệnh cho tướng quân Nhan Lương vây khốn võ tướng Lưu Diên của Tào Tháo tại Bạch Mã. Sau khi nghe Lưu Diên cấp báo, Tào Tháo lập tức dẫn theo đại quân cùng Trương Liêu và Quan Vũ đến Bạch Mã giải vây.

Vào thời điểm đó, binh lực của Viên Thiệu lớn mạnh, vì vậy quân sư Tuân Du đề nghị Tào Tháo một lần nữa sử dụng chiến lược “Vây Ngụy cứu Triệu”. Dùng kế dương đông kích tây, công đánh Diên Tân, nếu như vậy Viên Thiệu tất phải lãnh binh viện trợ cho Diên Tân, tự nhiên có thể giải thoát cho Bạch Mã.

Tào Tháo theo kế mà làm, quả nhiên có thể giải vây cho Bạch Mã, sau khi Bạch Mã được giải vây, Tào quân liền rút về hướng nam, Viên Thiệu lệnh cho Lưu Bị và Văn Xú lãnh binh truy cùng đuổi tận. Mắt thấy truy quân ngày càng đuổi sát, trên dưới Tào quân khó tránh khỏi lâm vào khủng hoảng. Thế nhưng Tào Tháo vẫn không hoảng sợ, lệnh cho quân lính đem những thứ như lương thảo, ngựa lấy được từ thành Bạch Mã vứt xuống bên đường.

Người ngựa của Viên Thiệu tụ hội ngày càng đông, nhưng lại rối loạn, mải mê tranh giành cướp đoạt ngựa và lương thực mà quên mất phòng bị. Tào Tháo lệnh xuống một tiếng, Quan Vũ liền dẫn binh xong vào trận địch, chém chết Văn Xú dưới ngựa, quân đội của Tào Tháo thấy thế liền phấn chấn, giống như nhận được cổ vũ mạnh mẽ.

Lúc đó mưu sĩ của Viên Thiệu là Thư Thụ đã hết lòng khuyên ngăn không nên tự mãn, nóng nảy, nên làm công tác chuẩn bị tốt cùng Tào quân đối chiến lâu dài. Đáng tiếc một người cố chấp tự làm theo ý mình như Viên Thiệu hoàn toàn không nghe lọt tai những lời trái ý, nhất quyết đem đại bộ phận quân đội tiến đến Quan Độ mà Tào Tháo đang phòng thủ.

Trận Quan Độ lẫy lừng

Tuy nhiên, Tào Tháo quyết định lui đến phòng thủ ở Quan Độ không phải là không có căn cứ, Quan Độ không những là vị trí then chốt của vùng Đông Bắc, hơn nữa còn dễ phòng, khó công, là một nơi vô cùng lý tưởng để mai táng đội quân của Viên Thiệu.

Một khi đội quân của Viên Thiệu tiến vào Quan Độ, chiến tuyến cung cấp lương thảo bị kéo dài, lương thảo mang theo cũng giảm sút theo thời gian lâu dài, mà chiến tuyến cung cấp lương thảo cho Tào Quân lại tương đối ngắn. Vì vậy khi không hay không biết Tào Tháo đã thành công biến khách thành chủ.

Trong một tháng Tào Tháo từng chủ động dẫn binh công đánh Viên Thiệu một lần, nhưng gặp phải bất lợi liền nhanh chóng rút quân trở về. Bởi vì muốn công phá Quan Độ nơi mà Táo Tháo đóng quân, Viên Thiệu mệnh lệnh cho các thợ mộc thủ công chế tạo xe chiến có vọng gác, an bài tiểu đội quân binh tinh nhuệ ở trên xe dùng xạ tiễn tấn công Tào quân.

Quân Tào tinh nhuệ, đánh tan 70 vạn quân Viên Thiệu ô hợp (Ảnh: Youtube)

Để ứng phó với sách lược của Viên Thiệu, Tào Tháo cũng chỉ huy thợ mộc dùng nguyên lý đoàn bẩy chế tạo ra máy bắn đá có lực sát thương cực lớn, khiến quân đội của Viên Thiện thương vong vô số. Thấy kế sách không thành công, Viên Thiệu lại cho người đào địa đạo thông đến quân doanh Tào quân, mở ra “cuộc chiến địa đạo” sớm nhất trong lịch sử.

Tào Tháo đã dùng toàn lực đối phó với các kỳ chiêu tấn công liên tục của Viên Thiệu, đồng thời cũng khiến cho kinh tế của chiến khu Tào quân có xu hướng sụp đổ, dân chúng ở đây không có cách nào tiếp tục sinh tồn, liên tiếp quy phục Viên Thiệu. Nhất thời Tào Tháo lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như không rời khỏi Quan Độ thì quân đội rất nhanh phải đối mặt với cảnh hết lương thực, cũng không còn vũ khí, nhưng nếu như rời khỏi Quan Độ, thì vụt mất cơ hội tốt chiến thắng Viên Thiệu, hơn nữa còn phải chịu khuất phục Viên Thiệu.

Hai bên giữ nhau lâu ngày, Tào Tháo sắp hết lương, muốn rút lui, bèn hỏi ý kiến Tuân Úc đang trấn thủ Hứa Xương. Tuân Úc viết thư trả lời, khuyên Tào Tháo kiên trì giữ, nhất định không được rút lui, nếu không hậu quả sẽ rất xấu. Ông viết: “Tuy nay lương thực trong quân đội khiếm khuyết, nhưng chưa bằng tình hình khiếm khuyết lương thực hai quân Sở và Hán đánh nhau tại Huỳnh Dương và Thành Cao. Lúc bấy giờ Lưu Bang và Hạng Võ không ai chịu rút lui cả. Vì kẻ nào rút lui trước thì kẻ đó sẽ bị thiệt hại to. Nay ngài với một binh lực yếu kém hơn, mà đã chia ranh giữ đất, nắm lấy yết hầu của đối phương để chúng không thể tiến lên được. Tình hình đó đã kéo dài nửa năm rồi, vậy một khi tình hình diễn biến đến mức cùng cực, thì tất nhiên sẽ có biến động. Đến chừng đó, chúng ta sẽ dùng kỵ binh tập kích, chắc chắn sẽ giành được thắng lợi thôi”.

Xưa có câu “xe đến trước núi tất có đường”, nhận được sự ủng hộ của mọi người, cuối cùng Tào Tháo quyết định kiên trì thủ hộ Quan Độ, bình tĩnh chờ đợi cục diện biến hóa. Ông tăng cường nguồn cung cấp hậu cần và vận tải quân lương, đồng thời phái binh đi đốt xe lương thảo lớn của Viên Thiệu, gây thêm nhiều chướng ngại cho quân đội của Viên Thiệu.

Viên Thiệu vì phòng ngừa Tào Tháo đến cướp quân lương, liền lệnh cho binh lính đem tất cả lương thực và quân bị tập trung lưu giữ trong Ô Sào. Đối với kế sách này, mưu sĩ Thư Thụ vô cùng lo lắng bất an, thỉnh cầu Viên Thiệu phái đội quân tuyệt mật đến phòng thủ Ô Sào. Nhưng Viên Thiệu tự mãn, cho rằng bản thân có bản lĩnh cao cường, nên không để lời nói của Thư Thụ vào tai, làm như không nghe thấy.

Cũng chính là thời gian này, cháu trai của Hứa Du là mưu sĩ dưới cờ của Viên Thiệu vi phạm quân pháp, làm liên lụy đến Hứa Du, Viên Thiệu thậm chí còn muốn giết chết Hứa Du. Hứa Du tức giận bèn trong đêm đến quy hàng Tào Tháo, báo cho ông biết Viên Thiệu bí mật tích trữ trang bị và lương thảo ở Ô Sào, còn kiến nghị Tào Tháo phái binh bất ngờ tập kích Ô Sào. Tào Tháo nghe Hứa Du nói vậy, cùng nhau bàn bạc suốt đêm, cuối cùng quyết định bất ngờ lẻn vào Ô Sào.

Tối hôm sau, Tào Tháo quyết định tự làm thống soái, dẫn theo năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ tiến đánh Ô Sào. Đội quân hành quân vô cùng bí mật, mỗi người đều ngậm một đoạn trúc ngắn, phòng ngừa mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn mặc trang phục sĩ tốt của Viên quân, mang theo một lượng lớn lưu huỳnh, đá tiêu (chất trong suốt, đốt cháy mạnh, thường dùng làm thuốc súng) và cỏ khô.

Viên Thiệu thất thủ trong đau đớn vì bị đốt kho lương Ô Sào (Ảnh: Youtube)

Trong đêm tối đội quân giả mạo Viên quân này thật sự đã qua mặt được các quân tuần tra của Viên Thiệu, thuận lợi đi qua các trạm gác, trước khi trời sáng bọn họ đã đến được Ô Sào. Nhân lúc gió bắc thổi mạnh, Tào Tháo lệnh cho thủ hạ tản ra châm lửa, đốt cháy kho lương, cùng lúc đó gió bắc càng thổi càng mạnh, ánh lửa chỉ trong thoáng chốc đã bùng phát dữ dội.

Sau khi tấn công, Tào Tháo bắt sống Thuần Vu Quỳnh đang say ngất ngưởng làm tù binh. Cùng lúc đó hai tướng lĩnh Nguyên Quỳ và Triệu Duệ của Viên Thiệu đi vận chuyển quân lương trở lại, nhìn thấy khắp nơi ngặp lửa, hai người này lập tức dẫn binh viện trợ dập lửa. Tào Tháo nhận được tin báo liền yêu cầu toàn quân tướng sĩ phấn chấn dũng mãnh liều mình giết giặc, phải đợi được viện quân đến gần phía sau mới có thể quay đầu tấn công chúng, lật ngược tình thế.

Trong lúc Tào Tháo vui vẻ đốt lương, thì bên này Viên Thiệu cũng khẩn cấp triệu tập quần thần thương nghị sách lược cứu viện, đem quân phân thành Kinh – Vị, chia làm hai đội, một đội đến thẳng Ô Sào cứu viện trực tiếp đối đầu với Tào Tháo. Đội còn lại được kiến nghị tấn công đại bản doanh của Tào quân đang lúc binh lực trống rỗng, khiến cho Tào Tháo không có nơi để về.

Viên Thiệu chấp nhận ý kiến của quần thần, lập tức phái Trương Lân, Cao Lãm lãnh binh tấn công đại bản doanh của Tào quân, chỉ phái Tướng kỳ dẫn theo một vạn quân mã đi cứu viện Ô Sào. Kết quả đội quân đi cứu viện bị Tào Tháo đánh đến hoa rơi nước chảy. Còn Trương Lân và Cao Lãm tấn công Tào doanh nhưng gặp phải sự ngoan cường phản kháng của Tào Hồng, phía sau còn trúng mai phục hai bên đường của Hạ Hầu Thuần và Tào Nhân.

Đúng lúc Viên quân đang rối loạn quay đầu bỏ chạy thì gặp phải Tào Tháo trở về, trước sau bị quân địch vây kín, Trương Lân và Cao Lãm chỉ có thể đầu hàng. Tin tức hai vị tướng quân đầu hàng truyền về đại bản doanh của Viên quân đã gây ra sóng dậy trong lòng quân, làm ảnh hưởng và phá hoại nghiêm trọng đến sĩ khí của Viên quân.

Cuối cùng, Tào quân bề ngoài như muốn đánh Nghiệp Thành nhưng thực ra là tấn công thẳng vào Lê Dương, buộc Viên Thiệu và con trai Viên Đàm không thể không từ bỏ quân đội, chỉ dẫn theo tám trăm người ngựa trốn về Hà Bắc. Hai năm sau, Viên Thiệu bởi vì uất ức mà chết. Tào Tháo nhân cơ hội này tiêu diệt quân đội của Viên Thị, hoàn toàn thống nhất phương Bắc.

Trong trận chiến Quan Độ, Tào Tháo chỉ dùng hai vạn binh lực nhưng trước sau chém chết tổng cộng hơn bảy vạn quân của Viên Thiệu, giành được thắng lợi, thể hiện được tài trí phi phàm của một bậc đại kiêu hùng.

Theo kknews
Khải Phong biên dịch

Xem thêm:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Văn hóa

50 cách để lãng phí cuộc đời!

Published

on

Hình ảnh đã đăng 

Nếu bạn không theo đuổi những gì bạn muốn, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không đặt ra những câu hỏi đúng, bạn sẽ luôn luôn nhận được những câu trả lời sai. Nếu bạn không tiến một bước về phía trước,
bạn sẽ luôn luôn ở yên tại chỗ. Cuộc sống là một cuộc hành trình của việc lựa chọn. Dưới đây là 50 sự lựa chọn lãng phí cần tránh.

1. Dành thời gian hối hận về quá khứ và cảm thấy tiếc cho chính mình.

2. Phàn nàn về các vấn đề và không hề làm gì để giải quyết chúng.

3. Đi theo con đường dễ nhất và bỏ cuộc khi hành trình trở nên khó khăn.

4. Bỏ qua niềm đam mê của bạn và chạy theo tiền bạc.

5. Bày đặt một cách sống phụ thuộc vào khoản lương sắp tới của bạn.

6. Chi tiêu nhiều hơn bạn kiếm được và gánh rất nhiều các khoản nợ.

7. Cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ và sau đó lo lắng về những thứ bạn không thể kiểm soát.

8. Tập trung vào những gì bạn không muốn xảy ra.

9. Sợ hãi những điều bạn không hiểu hết.

10. Để người khác ra quyết định thay cho bạn. Không quyết định bất cứ điều gì, bao giờ hết.

11. Để những thứ chuyện nhỏ chồng chất thành vấn đề lớn.

12. Ghen tị với người khác.

13. Khăng khăng với nỗi giận dữ. Không bao giờ tha thứ cho ai.

14. Luôn luôn đúng. Không bao giờ để bất cứ ai là đúng hơn bạn.

15. Tìm kiếm sự xác nhận bên ngoài trước khi bạn xem xét mình đủ tốt.

16. Chắc chắn rằng tất cả mọi thứ bạn làm gây ấn tượng một người nào khác.

17. Lừa dối chính mình và những người xung quanh, và chịu đựng những người khác lừa dối bạn.

18. Làm cùng một việc, lặp đi lặp lại cho đến ngày bạn chết.

19. Không bao giờ hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu.

20. Ở mãi một chỗ. Không bao giờ đi đâu.

21. So sánh bản thân với những người mà bạn thấy thành công hơn theo hướng bất lợi.

22. Coi thường bản thân và la cà với những người coi thường bạn.

23. Không bao giờ học hỏi bất cứ điều gì mới.

24. Không bao giờ chịu trách nhiệm về những hành động của bạn. Đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh.

25. Không để bất cứ ai giúp đỡ bạn.

26. Đa nghi. Không tin ai cả.

27. Ôm đồm, ôm đồm, ôm đồm. Làm tất cả mọi thứ cùng một lúc.

28. Lấp đầy tất cả những khoảnh khắc tỉnh táo trong đời bằng những cam kết.

29. Chẳng giúp đỡ ai trừ khi buộc phải làm. Chỉ làm những điều trực tiếp mang lại lợi ích cho bản thân.

30. Nghĩ về những thứ bạn không có và nhăn nhó.

31. Không bao giờ tập thể dục. Chỉ ăn đồ ăn vặt và chiên rán. Huỷ hoại sức khoẻ của bạn.

32. Không nói những gì bạn nghĩ. Không nghĩ những gì bạn nói.

33. Không bao giờ nói cho ai về những gì bạn cảm thấy hay những gì bạn đang suy nghĩ.

34. Không bao giờ nói lời xin lỗi, không bao giờ nói lời yêu ai.

35. Nhúng mũi vào những vấn đề của người khác và biến chúng thành vấn đề của bạn.

36. Luôn để các nhu cầu thúc vào lưng bạn.

37. Làm cho những người khác cảm thấy chán ghét chính họ.

38. Xem TV nhiều giờ một ngày.

39. Dùng lắm thuốc. Uống lắm rượu.

40. Chỉ làm, không chơi.

41. Để những thú vui của bạn bỏ đi.

42. Để những mối quan hệ gần gũi của bạn bỏ đi.

43. Nghiêm túc với tất cả mọi người và vận tất cả mọi chuyện vào mình (rồi tự ái, chạnh lòng).

44. Nhớ những lời xúc phạm. Quên những lời khen ngợi.

45. Không kế hoạch. Luôn luôn đợi đến phút cuối cùng.

46. Luôn dồn nén cảm xúc bên trong.

47. Luôn luôn bỏ qua các ý kiến và đề xuất của người khác.

48. Mơ ước về mục tiêu tương lai của bạn và không bao giờ có hành động để đạt được chúng.

49. Sợ sự thay đổi và chống lại nó.

50. Làm việc chăm, cố hết khả năng, và sau đó lên án chính mình vì đã không đạt mức hoàn hảo.

Nếu bạn đang mắc phải một vài điểm trong số những điều nêu trên, hãy nhớ rằng, bất kể bạn đã đi sai hướng bao lâu, bạn vẫn luôn luôn có quyền lựa chọn để quay lại và đi trên con đường của chính mình

(Songdep.net)
Comments

comments

By (songdep.net)

Continue Reading

Văn hóa

11 nguyên tắc để được yêu thích

Published

onĐược quý mến là một phẩm chất đáng quý. Điều này khác biệt ở mỗi người, thậm chí còn tùy thuộc phần lớn vào góc nhìn của người khác. Thế nhưng ta thấy vẫn có những điểm có thể áp dụng được cho tất cả mọi người, như Michelle Tillis Lederman đã đề cập trong quyển sách “11 nguyên tắc để được yêu thích” (“The 11 Laws of Likability”):

1. Là chính mình. Đừng cố gắng trở thành một người khác, vì hầu như mọi người đều có thể nhận ra nhanh chóng chiếc mặt nạ này và mất đi tôn trọng. Tốt hơn là tìm cách cải thiện những cái bạn đang có, hơn là tốn công dựng nên một chiếc mặt nạ đẹp mỏng manh.

2. Phải biết yêu bản thân trước. Không thể mong người khác yêu thích mình trong khi bạn lại có một hình ảnh xấu về bản thân. Hãy nhìn những điểm mạnh và những điều đã đạt được, thường xuyên chiêm nghiệm về chúng và bạn sẽ cảm nhận tốt hơn về bản thân, về năng lực, sự thành công hiện tại cũng như những gì có thể đạt được.

3. Nhận thức chính là thực tại. Cách bạn nhận định về người khác chính là thực tại môi trường xung quanh của bạn. Điều này ngược lại cũng đúng khi người khác nghĩ về bạn. Hẳn nhiên tạo nên ấn tượng đầu tiên tốt sẽ dễ hơn thay đổi một hình tượng xấu về lâu dài. Để mọi người yêu mến chính là biết tạo nên những ấn tượng tích cực đầu tiên ấy.

4. Toát ra năng lượng trong mọi hành động. Điều gì bạn cho đi, sẽ lại nhận được. Và chính nguồn lực từ bạn toát ra có thể kích thích, hoặc làm người khác chán nản. Nên khéo léo thể hiện cảm xúc giàu năng lượng, linh hoạt, tích cực, ngay cả khi đang đối mặt với phiền muộn, thử thách trước mắt.

5. Sự quan tâm là gia vị mỗi cuộc trò chuyện. Cho thấy quan tâm thực sự về công việc, cuộc sống, sở thích, thú vui, ý kiến, hay nhu cầu của người đối thoại là cách tuyệt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện, dẫn dắt mọi người, và làm cho bạn trở nên được yêu mến. Nên dựa trên những mối quan tâm, hay nhu cầu chung để nhờ giúp đỡ, hơn là yêu cầu giúp đỡ suông.

6. Tập lắng nghe để thấu hiểu. Nếu muốn người khác hiểu và thích mình, bạn cũng cần hiểu họ bằng cách thực sự lắng nghe những gì họ đang muốn truyền đạt. Nhớ là biết lắng nghe được biểu hiện thông qua đôi mắt và ngôn ngữ cơ thể, chứ không chỉ bằng đôi tai.

7. Cho mọi người thấy bạn cũng giống họ như thế nào. TÌm những điểm tương đồng trong sở thích, xuất thân, những trải nghiệm cũng như niềm tin, điều này sẽ giúp tạo mối liên kết vô hình với mọi người. Ai cũng thích những người giống như mình.

8. Tạo nên cảm giác đáng nhớ trong lòng người khác. Mọi người đều có xu hướng nhớ bạn đã làm họ cảm thấy thế nào, hơn là bạn đã nói gì. Rất khó để mọi người thích bạn nếu bạn xúc phạm họ, tạo cảm giác nặng nề, hoặc làm mọi người cảm thấy khó chịu.

9. Giữ liên lạc và các mối quan hệ. Thỉnh thoảng nên hỏi han hoặc trao đổi về các mối quan tâm chung, sở thích, hoặc những điều người khác luôn mong muốn hoặc phấn đấu. Điều này giữ bạn luôn ở trong tâm trí họ với những ký ức dễ chịu, tốt đẹp.

10. Cho đi mà không cần kỳ vọng. Có rất nhiều cách để cho đi, như giới thiệu các mối quan hệ, chia sẻ một vài nguồn lực sẵn có, cho lời khuyên, các giúp đỡ nho nhỏ,… Điều gì được cho đi rồi sẽ trở lại.

11. Kiên nhẫn, đừng trông đợi lợi ích từ mọi mối liên hệ. Những người được quý mến không yêu cầu lợi ích từ mọi mối quan hệ giao tiếp. Hãy mở lòng và đón nhận mọi sự mà quả ngọt có thể mất thời gian mới gặt hái được, hoặc sẽ đến dưới những hình hài mà bạn không ngờ tới tại thời điểm hiện tại.

Trong rất nhiều tình huống, được yêu thích còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự. Thế nên trừ phi bạn đã có rất nhiều của cải hoặc địa vị lớn lao, sẽ rất đáng thời gian nếu xây dựng được tính cách đáng mến như trên, bên cạnh các kỹ năng công việc và giao tiếp. Ai cũng thích làm việc, kinh doanh với những người mình quý mến, vậy mức độ yêu thích của bạn đã đạt được đến đâu?

Lâm Y Bình
Comments

comments

By (songdep.net)

Continue Reading

Văn hóa

9 điều nên ghi nhớ trong cuộc đời

Published

on

9-dieu-ghi-nho0

Đây là một lá thư của ông Tôn Vận Tuyền, một chính khách nổi tiếng của Đài Loan gởi cho các con của ông lúc ông còn sống.
Xin chia sẻ với cả nhà:

Các con thân mến,
Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì cũng nên hiểu, đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm áp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình!

5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này !

6. Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ba trong nửa quãng đời còn lại của ba sau này. Ngược lại, ba cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc ba đã làm tròn thiên chức của ba. Sau này, các con có đi xe bus công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8. Trong hai mươi năm qua, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này, chứng tỏ muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này, không có cái gì miễn phí cả.

9. Sum hợp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

(Songdep.net)

By (songdep.net)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Phong thủy

Ôtô

Tin rao mới nhất

"Đăng nhanh-Bán nhanh"

2 Teen

Xu hướng

Copyright © 2017 Trangdangtin.com.
Powered by NEW HORIZON COMMUNICATION AND ADVERTISING CO., LTD
Address:: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Email: info@trangdangtin.com
Trang tin tức tổng hợp được cập nhật tự động bằng phầm mềm máy tính, thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn thông tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin tức chính thức, thời gian đã đăng, phát thông đó. Đây là phiên bản thử nghiệm đang chờ xin phép.
www.trangdangtin.com

đăng bán xe ô tô|dang tin mua ban|đăng tin bán nhà|bán nhà|mua ban|rao vặt|đăng tin tìm đối tác|Đăng tin bán điện thoại|đăng tin bán hoa tươi|đăng tin tuyển dụng|đăng tin đào tạo|đăng tin mua sắm|đăng tin bán đồ mẹ & bé|đăng tin bán thực phẩm chức năng|đăng tin du lịch|đăng tin bán nội thất|đăng tin nông nghiệp|đăng tin xây dựng|đăng tin bán mỹ phẩm|đăng tin đồ điện máy|đăng tin bán ôtô|đăng tin thời trang|đăng tin dự án|đăng tin bán đồ ăn sạch|đăng tin miễn phí trên mạng|trang dang tin rao vat|dang tin nhanh|dang tinđăng tin|ban nha|đăng tin bán nhà quận 1|đăng tin nhà đất hồ chí minh|đăng tin mua bán nhà đất |trang dang tin rao vat miễn phí|rao vặt miễn phí toàn quốc|các trang rao vặt hiệu quả nhất hiện nay|dang tin bat dong san mien phi|rao vặt miễn phí toàn quốc|rao vặt miễn phí không cần đăng ký|dang tin |đăng tin|đăng tin rao vặt|đăng tin miễn phí|trang đăng tin rao vặt|rao vặt toàn quốc|rao vặt nhà đất|rao vặt trực tuyến|quảng cáo rao vặt|trang rao vặt uy tín|trang rao vặt miễn phí|rao vặt|rao vat