Connect with us
dang tin quang cao

Văn hóa

Chu Du có thực sự đố kỵ Gia Cát Lượng: ‘Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng’ không?

Published

on

Nói đến Chu Du, mọi người sẽ nghĩ đến đến câu nói nổi tiếng này: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng”. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi “Tam Quốc diễn nghĩa”, rất nhiều người liên tưởng Chu Du với lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ hiền tài. Vậy Chu Du trong lịch sử có thực sự đố kỵ Gia Cát Lượng như trong tiểu thuyết miêu tả hay không? Sự thực lịch sử luôn khiến  người ta kinh ngạc. 

Sông dài băng chảy về đông
Sóng trào cuốn hết anh hùng xưa nay
Mờ mờ lũy cũ phía tây
Tam phân Xích Bích hùng tài Chu Lang
Sụt mây đá loạn ngổn ngang
Ba đào cuồng nộ tràn lan vỡ bờ
Ngàn ngàn cột tuyết lặng lờ
Bức tranh sông núi như thơ rạng ngời
Bao nhiêu hào kiệt một thời
Tài xưa Công Cẩn tuyệt vời biết bao
Tiểu Kiều mới cưới hôm nào
Anh hùng tư cách ra vào ung dung
Quạt là khăn lụa thong dong
Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười
Giặc kia khói diệt tro bay

(Phan Lang dịch)

Bài từ trên của đại văn hào đời Tống Tô Thức, trong lời từ khí thế bàng bạc đã đề cập tới Chu Lang “Anh hùng tư cách ra vào ung dung, Quạt là khăn lụa thong dong, Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười, Giặc kia khói diệt tro bay”.Đó chính là một trong những nhân vật anh hùng lừng lẫy thời Tam Quốc: Đại tướng Chu Chu của Tôn Quyền Giang Đông – Chu Công Cẩn.

Chu Du không những tướng mạo anh dũng tuấn tú, nho nhã ôn hòa, một bụng thi họa, tinh thông binh pháp, hiểu sâu âm luật, mà còn khí lượng quảng đại. Tuổi trẻ đã có hùng tài đại lược, do đó mới được Lưu Bị ca ngơi là “Vạn nhân chi anh” (Anh hùng của vạn anh hùng). 

Nho tướng quạt là khăn lụa thong dong

Trong “Tam quốc chí” có chép, Chu Du xuất thân từ một gia đình thế tộc lớn huyện Thư, quận Lư Giang – An Huy ngày nay. Anh trai ông nội ông là Chu Cảnh, chú họ Chu Trung đều đã làm thái úy nhà Đông Hán (một trong cửu khanh). Cha ông là Chu Dị làm huyện lệnh Lạc Dương. Có thể nói gia tộc ông là một đại tộc hiển hách. 

Chu Du “cường tráng, tuấn tú” là hậu thế của một đại gia tộc danh tiếng, ông có thân hình vạm vỡ cao lớn, thể chất tráng kiện, dung mạo tuấn tú. Khong chỉ có vậy, Chu Du còn văn hay võ giỏi. 

Chu Du là anh hùng võ lược, văn võ song toàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung).

Sử sách có chép, khi Chu Du ở tuổi thiếu thời đã tinh thông âm luật, chơi đàn rất hay, cho dù sau khi uống 3 chung rượu, người chơi nhạc chỉ chơi sai tí chút, ông đều có thể nhận ra, đồng thời lập tức quay đầu nhìn người chơi sai, rồi chỉ bảo. Do Chu Du tướng mạo anh hùng tuấn tú, các cô gái chơi đàn vì muốn được ông để mắt đến, thường thường cố ý chơi sai nhạc phổ.

Vì vậy trong dân gian lưu truyền câu: “Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố” (Khúc nhạc nhầm, Chu Lang nhìn). Từ sau thời Ngụy Tấn, “Chu Lang cố khúc” được dùng làm điển cố, được các đại văn hào thường viên dẫn sử dụng, thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học các thể loại thơ ca, nhạc kịch… Lý Đoan đời Đường có bài thơ “Thính Tranh” (nghe đàn tranh) ca ngợi rằng:

Minh tranh kim túc trụ,
Tố thủ ngọc phòng tiền.
Dục đắc Chu Lang cố,
Thời thời ngộ phất huyền.

Dịch thơ: 

Đàn tranh réo rắt phím trụ vàng,
Mỹ nhân phòng ngọc tay nhẹ nhàng.
Mặt hoa muốn được Chu Lang ngắm
Cung đàn lỗi nhạc lòng xốn xang. 

Chu Du nho nhã, tinh thông âm luật, về quân sự lại có tài năng phi phàm. Những năm cuối đời Đông Hán, quần hùng nổi dậy. Phá Lỗ tướng quân Tôn Kiên dấy binh thảo phạt quyền thần Đổng Trác phế bỏ Thiếu Đế, đồng thời chuyển nhà đến huyện Thư. Con trai Tôn Kiên “Tiểu Bá Vương” Tôn Sách và Chu Du đồng niên, hai người chí đồng đạo hợp, tình như thủ túc.Chu Du còn nhường khu nhà lớn của mình cho Tôn Sách ở, đồng thời “Lên nhà bái mẫu thân, không có gì là không cùng nhau”. Sau đó, Chu Du và Tôn Sách hợp quân chinh chiến, thế như chẻ tre, xưng bá Giang Đông.

Viên Thuật đương thời thế lực khá mạnh rất hâm mộ tài năng của Chu Du, mời ông đến dưới trướng làm tướng (Tôn Sách lúc đó về danh nghĩa vẫn là thuộc hạ của Viên Thuật). Chu Du biết Viên Thuật không phải là người có thể thành tựu đại nghiệp, bèn tìm cớ trở về với Tôn Sách.

Tôn Sách nghe tin Chu Du trở về, đích thân nghênh tiếp, đồng thời phong làm Kiến uy trung lang tướng, trao cho 2 nghìn quân và 50 con chiến mã. Năm đó, Chu Du 24 tuổi, người đất Ngô (Giang Tô – Chiết Giang ngày nay) đều rất tôn sùng ông, gọi ông là “Chu Lang”.

Sau đó, Chu Du cùng với Tôn Sách chinh chiến khắp nơi. Sau khi công hạ đất Hoãn (An Huy ngày nay), cả hai được Kiều gia gả cho hai cô con gái, đều là quốc sắc thiên hương. Tôn Sách lấy cô chị Đại Kiều, Chu Du lấy cô em Tiểu Kiều. Trai tài gái sắc, nhanh chóng lan truyền giai thoại đẹp.

Sau khi Tôn Sách bị đâm chết, Chu Du với thân phận là Trung hộ quân và Trưởng tử Trương Chiêu cùng phò tá Tôn Quyền, em trai Tôn Sách. Trương Chiêu gánh vách việc triều chính, Chu Du đảm nghiệm việc dẫn quân bên ngoài, chống kẻ địch, mở mang lãnh thổ. Lúc đó Giang Đông có lan truyền câu nói “Việc bên trong không quyết định được thì hỏi Trương Chiêu, việc bên ngoài không quyết đinh được thì hỏi Chu Du”.

Chu Du trung thành tận tụy, ở bên ngoài giỏi điều binh khiển tướng, liên tiếp tiêu diệt hơn vạn quân thổ phỉ, đồng thời đánh lui cuộc tấn công của quân đội Lưu Biểu. Năm 208, sau khi Tôn Quyền quyết chí thảo phạt Giang Hạ, Chu Du được phong làm Tiều bộ đại đô đốc.

Khí độ phi phàm, cao nhã tột bậc

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Chu Du bị miêu tả là người lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ Gia Cát Lượng, liên tiếp nghĩ cách đưa Khổng Minh vào chỗ chết. Nhưng sự thực lịch sử là, cái gọi là Chu Du ganh ghét Khổng Minh, Khổng Minh 3 lần chọc tức Chu Du, cho đến Chu Du cảm khái than “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng” xong rồi chết, tất cả hoàn toàn là không hề tồn tại. Chu Du thực sự là người khí độ phi phàm, tấm lòng rộng mở, cao nhã tột bậc. 

“Tam Quốc chí” ca ngợi Chu Du “Tính tình độ lượng rộng lớn, là người đại lượng… quả là bậc kỳ tài”, ông khiêm nhường lễ ngộ hiền tài, rất đực mọi người yêu kính. “Giang biểu truyện” có chép câu chuyện giữa Chu Du và đại tướng Trình Phổ càng nói rõ hơn vấn đề.

Trình Phổ là lão thần Đông Ngô, đã theo Tôn Kiên vào tử ra sinh, lập nhiều chiến công hiển hách. Trình Phổ thấy Chu Du gia thế hiển hách, thiếu niên đắc chí, trong lòng không vui, cho rằng Chu Du nhờ phúc ấm tổ tiên, do đó thường thường thể hiện tức giận khinh thường ngay trước mặt Chu Du, đồng thời nhiều lần sỉ nhục Chu Du.

Chu Du không hề tức giận, trái lại càng cung kính đối đãi với Trình Phổ, nhẫn nhịn vì quốc gia. Trình Phổ trong lòng cảm động, càng kính trọng Chu Du hơn, đồng thời nói với mọi người quanh mình rằng: “Kết giao với Chu Công Cẩn, như uống mỹ tửu ngọt ngào, bất tri bất giác tự mình ngất ngây say Chu Du rồi”. 

Có thể khiến cho lão tướng Trình Phổ cao ngạo khâm phục ca ngợi, đủ thấy lòng dạ rộng lớn, nhân cách đầy cuốn hút của Chu Du, người như thế này lào sao có thể đố kỵ Gia Cát Lượng được?

Trong lịch sử còn có Tưởng Cán du thuyết Giang Đông, không thể nói động đến Chu Du được, trở về báo cáo với Tào tháo, khen Chu Du “Cao nhã tột bậc, không thể dùng lời nói mà làm động tâm được”. Mà khi Lưu Bị đến Kinh Khẩu mượn Kinh Châu, đã cùng với Tôn Quyền nói về Chu Du, khen rằng “Văn võ thao lược, là anh hùng của vạn anh hùng”. Ngoài ra, Chu Du còn cho Lưu Bị mượn 2000 quân, đây quyết không thể là người lòng dạ hẹp hòi có thể làm được.

Hồng Mại đời Nam Tống trong “Dung trai tùy bút” có bàn đến các tướng soái cổ kim. Có rất ít người không tự cao tự đại, không đố kỵ người hơn mình, nhưng “Tôn Ngô tứ anh tướng” thì Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông và Lục Tốn đều không phải người như thế.

Chu Du hết sức tiến cử Lỗ Túc chính là ví dụ điển hình. Hơn nữa, trong tác phẩm từ khúc của đại văn hào đời Tống Tô Thức trong phần mở đầu bài viết, có thể khẳng định là, ít nhất ở đời Tống, hình tượng Chu Du vô cùng chính diện. Nhưng bắt đầu từ đời Nguyên, hình tượng Chu Du bị bóp méo, và đã ảnh hưởng đến hậu nhân.

Tranh chân dung Chu Du (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung).

Đại chiến Xích Bích: Chu Lang hùng tài đại hiển

Trận đại chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử lấy ít thắng nhiều, đã đưa tài năng quân sự của Chu Du lên tầng cao mới, khiến tên tuổi ông tiếng thơm muôn đời. Đấy chính là chiến dịch có tính quyết định, vì trận Xích Bích đã dẫn đến hình thành thế chân vạc Tam Quốc. Không có Chu Du, trận chiến Xích Bích không thể thắng lợi, thậm chí còn không có trận Xích Bích. Vì lúc đó Lưu Bị do Gia Cát Lượng phò tá không có thực lực có thể đánh thắng quân Tào.

Mùa xuân năm 208, Chu Du dẫn đại quân chiếm lĩnh Giang Hạ. Tháng 9, đại quân Tào Tháo cũng đoạt được Kinh Châu. Quân đội Đông Ngô và quân Tào cùng dàn quân, một bên ở Giang Nam, một bên dàn quân Giang Bắc, cuộc đại chiến diễn ra. Tào Tháo có hùng tâm nhất thống thiên hạ, và dẫn đại quân 80 vạn, quyết chí thôn tính Đông Ngô.

Đối diện với đại quân Tào Tháo áp sát biên giới, nội bộ Đông Ngô xuất hiện hai phái chủ hòa và chủ chiến. Phái chủ hòa cho rằng Tào Tháo danh chính ngôn thuận, hơn nữa sức mạnh quân sự cường thịnh, Đông Ngô sẽ không chống đở nổi một trận.

Nhưng Chu Du, người được Tôn Quyền triệu về lại ra sức chủ trương chống tào. Khác với “Tam Quốc diễn nghĩa” miêu tả Gia Cát Lượng khẩu chiến quần nho, và Chu Du bị trúng kế khích tướng kế của Gia Cát Lượng, trong chính sử có chép, Chu Du dốc sức dẹp bàn tán của quần thần, đồng thời tiến hành phân tích sâu sắc tinh tế.

Tướng quân Thần võ hùng tài, và lẫm liệt của cha anh, cát cứ Giang Đông, đất rộng mấy ngàn dặm, tinh binh đủ dùng, anh hùng lạc nghiệp, xứng đáng tung hoành thiên hạ (Ảnh: NewZZ)

Trước tiên Chu Du nói với Tôn Quyền: “Tướng quân Thần võ hùng tài, và lẫm liệt của cha anh, cát cứ Giang Đông, đất rộng mấy ngàn dặm, tinh binh đủ dùng, anh hùng lạc nghiệp, xứng đáng tung hoành thiên hạ”. Và tiếp đến chỉ ra, quân Tào không giỏi thủy chiến, hơn nữa, mùa đông giá lạnh, ngựa không lương thảo, binh sỹ xa xôi đến, không hợp thủy thổ, ắt sẽ sinh bệnh, mà đây là đại kỵ trong việc dụng binh.

Ông còn nói với Tôn Quyền, quân Tào không đáng sợ, ông chỉ cần 5 vạn tinh binh, là có thể đảm bảo giành chiến thắng. Tôn Quyền nghe xong vô cùng mừng rỡ, nói: “5 vạn tinh binh nhất thời khó mà lo đủ, hiện nay chọn được 3 vạn, mời tướng quân và Tử Kính, Trình Phổ đi nghênh địch”. Chu Du lập tức được phong làm Chủ soái tá đô đốc, dẫn quân ngược dòng Trường Giang lên phía tây, chuẩn bị hợp quân với quân của Lưu Bị, cùng nhau đối phó với Tào Tháo.

Cuộc chiến sau đó cũng đã chứng minh tài năng quân sự trác tuyệt, tầm chình độc đáo và mưu lược đại đảm của Chu Du. Chu Du dẫn 3 vạn quân thủy binh tự mình đi nghênh chiến đại quân 15 vạn của Tào Tháo, dùng 1 chọi 5, mà vẫn “phá tan giặc mạnh đương trong nói cười”, khiến quân địch “Giặc kia khói diệt tro bay”. 

Sử sách có chép, sau khi liên quân Tôn Lưu hợp quân, tương ngộ với quân tiên phong của quân Tào ở Xích Bích. Do Chu Du chỉ huy thích đáng, cộng thêm quân Tào binh sĩ không hợp thủy thổ, lại không quen thủy chiến, liên quân đã giành thắng lợi, Quân Tào tạm thời lui binh. Sau đó, quân Tào một mặt huấn luyện thủy binh, mặt khác giả quyết vấn đề quân bộ binh phương Bắc không quen thủy chiến, hạ lệnh dùng dây chão thép cột các chiến hạm lại với nhau.

Hoàng Cái liền kiến nghị với Chu Du rằng: “Quân Tào hiện nay đã dùng dây chão thép cột các chiến hạm với nhau, chúng ta có thể dùng hỏa công để đối phó với chúng”. Chu Du cho rằng kế này rất hay, bèn để Hoàng Cái viết bức thư gửi Tào Tháo giả đầu hàng, đồng thời định ra thời gian đầu hàng.

Tào Tháo xem xong thư, cho rằng ngay cả lão thần như Hoàng Cái còn muốn đầu hàng, thì sẽ phá được Tôn Quyền trong ít ngày. Sau đó, Chu Du chuẩn bị cho Hoàng Cái 10 chiếc chiến thuyền, tron thuyền chất đầy lưu huỳnh và cỏ khô, lau sậy tẩm dầu mỡ, phía trên dùng vải dầu che kín, mỗi chiếc chiến thuyền lại buộc phía sau một chiếc thuyền nhỏ cao tốc.

Vào đêm hẹn đầu hàng, ông Trời giúp sức, bỗng nhiên nổi trận gió đông nam. Những chiếc thuyền giả hàng đến cách doanh trại quân Tào còn khoảng 20 dặm, Hoàng Cái hạ lệnh các thuyền đồng thời châm lửa, sau đó nhảy lên các thuyền nhỏ cao tốc phía sau, chặt đứt dây thừng buộc với thuyền lửa. Cuối cùng quân Tào đại bại, tử thương quá nửa.

Chu Du là một nhân vật xứng danh anh hùng trong lịch sử Trung Hoa. (Ảnh: Kknews)

Chu Du là tổng chỉ huy trận Xích Bích, hùng tài đại hiển, đã giành được thắng lợi then chốt, đồng thời tiếng tăm chấn động 3 nước. Ngay cả Tào Tháo hiếm khi thua trận, sau khi về đến Hứa Đô, cũng rầu rĩ mà than rằng: “Ta thua cũng không đến nỗi mất mặt!”, đủ thấy Tào Tháo từ nội tâm khen ngợi mưu lược Chu Du. Nhưng trong “Tam quốc diễn nghĩa”, Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên, đăng đàn cầu gió lại không thấy có trong chính sử. 

Ngôi sao tướng rơi

Sau đại chiến Xích Bích, Lưu Bị thừa cơ Chu Du và Tào Nhân giằng co ở Giang Lăng đã đoạt được 4 quận phía nam Kinh Châu. Để tăng cường liên minh Tôn Lưu, Tôn Quyền gả em gái mình cho Lưu Bị. Chu Du biết Lưu Bị sau này ắt thành đại sự, bèn khuyên Tôn Quyền giữ Lưu Bị ở lại Đông Ngô, nhưng Tôn Quyền không nghe theo.

Sau đó, Chu Du kiến nghị Tôn Quyền thừa cơ quân Tào mới thất bại tiến đánh Ích Châu, đoạt lấy Ba Thục, rồi kết liên minh với Mã Siêu quân Tây Lương, đoạt lấy Tương Dương, tiến đánh Tào Tháo. Tào Tháo mà phá xong thì Lưu Bị không có gì đáng lo nữa. Mưu lược này hoàn toàn hợp với Gia Cát Lượng. Tôn Quyền thấy mưu này rất hay, bèn cho Chu Du trở về Giang Lăng chỉnh đốn binh mã.

Năm 210, trên đường trở về Giang Lăng, Chu Du mắc trọng bệnh, nhưng ông vẫn dốc sức gắng gượng đến được Ba Khâu, kiểm duyệt quân đội. Sau đó đại quân Đông Ngô xuất phát, nhưng sau khi xuất phát không lâu, Chu Du bệnh từ trần, mới 36 tuổi.

Tôn Quyền nghe được tin, vô cùng đau đớn, khóc nói: “Công Cẩn có tài phò tá vua, mà bỗng nhiên đoản mệnh mà chết, sau này ta biết dựa vào ai đây?”. Tôn Quyền đích thân mặc đồ tang làm lễ tang cho Chu Du, đống thời đến Vu Hồ nghênh đón linh cữu Chu Du về, mai táng ở đất Ngô.

Năm 229, Tôn Quyền xưng đế. Sau khi xưng đế, Tôn Quyền lại nói với các công khanh rằng: “Ta không có Chu Công Cẩn thì không xưng đế như nay được”. Ý nghĩa là, nếu không có Chu Du, ông không thể nào lên làm hoàng đế được.

Viên Hoằng đời Đông Tấn viết trong “Tam Quốc danh thần tán tự” (Lời tựa ca ngợi các danh thần Tam Quốc) rằng: “Công Cẩn anh hùng hiển đạt, tâm sáng, kiến giải độc đáo” và “Bậc kỳ tài trác việt, kỳ công Xích Bích rực rỡ”. Chu Du tuy anh hùng nhưng yểu mệnh, nhưng dòng sông cuồn cuộn kia sẽ không quên Chu Lang năm xưa hùng tài đại hiển, “Phá tan giặc mạnh đương trong nói cười, Giặc kia khói diệt tro bay”.

Theo NTDTV
Nam Phương biên dịch

Xem thêm:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Văn hóa

50 cách để lãng phí cuộc đời!

Published

on

Hình ảnh đã đăng 

Nếu bạn không theo đuổi những gì bạn muốn, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Nếu bạn không đặt ra những câu hỏi đúng, bạn sẽ luôn luôn nhận được những câu trả lời sai. Nếu bạn không tiến một bước về phía trước,
bạn sẽ luôn luôn ở yên tại chỗ. Cuộc sống là một cuộc hành trình của việc lựa chọn. Dưới đây là 50 sự lựa chọn lãng phí cần tránh.

1. Dành thời gian hối hận về quá khứ và cảm thấy tiếc cho chính mình.

2. Phàn nàn về các vấn đề và không hề làm gì để giải quyết chúng.

3. Đi theo con đường dễ nhất và bỏ cuộc khi hành trình trở nên khó khăn.

4. Bỏ qua niềm đam mê của bạn và chạy theo tiền bạc.

5. Bày đặt một cách sống phụ thuộc vào khoản lương sắp tới của bạn.

6. Chi tiêu nhiều hơn bạn kiếm được và gánh rất nhiều các khoản nợ.

7. Cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ và sau đó lo lắng về những thứ bạn không thể kiểm soát.

8. Tập trung vào những gì bạn không muốn xảy ra.

9. Sợ hãi những điều bạn không hiểu hết.

10. Để người khác ra quyết định thay cho bạn. Không quyết định bất cứ điều gì, bao giờ hết.

11. Để những thứ chuyện nhỏ chồng chất thành vấn đề lớn.

12. Ghen tị với người khác.

13. Khăng khăng với nỗi giận dữ. Không bao giờ tha thứ cho ai.

14. Luôn luôn đúng. Không bao giờ để bất cứ ai là đúng hơn bạn.

15. Tìm kiếm sự xác nhận bên ngoài trước khi bạn xem xét mình đủ tốt.

16. Chắc chắn rằng tất cả mọi thứ bạn làm gây ấn tượng một người nào khác.

17. Lừa dối chính mình và những người xung quanh, và chịu đựng những người khác lừa dối bạn.

18. Làm cùng một việc, lặp đi lặp lại cho đến ngày bạn chết.

19. Không bao giờ hoàn thành những gì bạn đã bắt đầu.

20. Ở mãi một chỗ. Không bao giờ đi đâu.

21. So sánh bản thân với những người mà bạn thấy thành công hơn theo hướng bất lợi.

22. Coi thường bản thân và la cà với những người coi thường bạn.

23. Không bao giờ học hỏi bất cứ điều gì mới.

24. Không bao giờ chịu trách nhiệm về những hành động của bạn. Đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh.

25. Không để bất cứ ai giúp đỡ bạn.

26. Đa nghi. Không tin ai cả.

27. Ôm đồm, ôm đồm, ôm đồm. Làm tất cả mọi thứ cùng một lúc.

28. Lấp đầy tất cả những khoảnh khắc tỉnh táo trong đời bằng những cam kết.

29. Chẳng giúp đỡ ai trừ khi buộc phải làm. Chỉ làm những điều trực tiếp mang lại lợi ích cho bản thân.

30. Nghĩ về những thứ bạn không có và nhăn nhó.

31. Không bao giờ tập thể dục. Chỉ ăn đồ ăn vặt và chiên rán. Huỷ hoại sức khoẻ của bạn.

32. Không nói những gì bạn nghĩ. Không nghĩ những gì bạn nói.

33. Không bao giờ nói cho ai về những gì bạn cảm thấy hay những gì bạn đang suy nghĩ.

34. Không bao giờ nói lời xin lỗi, không bao giờ nói lời yêu ai.

35. Nhúng mũi vào những vấn đề của người khác và biến chúng thành vấn đề của bạn.

36. Luôn để các nhu cầu thúc vào lưng bạn.

37. Làm cho những người khác cảm thấy chán ghét chính họ.

38. Xem TV nhiều giờ một ngày.

39. Dùng lắm thuốc. Uống lắm rượu.

40. Chỉ làm, không chơi.

41. Để những thú vui của bạn bỏ đi.

42. Để những mối quan hệ gần gũi của bạn bỏ đi.

43. Nghiêm túc với tất cả mọi người và vận tất cả mọi chuyện vào mình (rồi tự ái, chạnh lòng).

44. Nhớ những lời xúc phạm. Quên những lời khen ngợi.

45. Không kế hoạch. Luôn luôn đợi đến phút cuối cùng.

46. Luôn dồn nén cảm xúc bên trong.

47. Luôn luôn bỏ qua các ý kiến và đề xuất của người khác.

48. Mơ ước về mục tiêu tương lai của bạn và không bao giờ có hành động để đạt được chúng.

49. Sợ sự thay đổi và chống lại nó.

50. Làm việc chăm, cố hết khả năng, và sau đó lên án chính mình vì đã không đạt mức hoàn hảo.

Nếu bạn đang mắc phải một vài điểm trong số những điều nêu trên, hãy nhớ rằng, bất kể bạn đã đi sai hướng bao lâu, bạn vẫn luôn luôn có quyền lựa chọn để quay lại và đi trên con đường của chính mình

(Songdep.net)
Comments

comments

By (songdep.net)

Continue Reading

Văn hóa

11 nguyên tắc để được yêu thích

Published

onĐược quý mến là một phẩm chất đáng quý. Điều này khác biệt ở mỗi người, thậm chí còn tùy thuộc phần lớn vào góc nhìn của người khác. Thế nhưng ta thấy vẫn có những điểm có thể áp dụng được cho tất cả mọi người, như Michelle Tillis Lederman đã đề cập trong quyển sách “11 nguyên tắc để được yêu thích” (“The 11 Laws of Likability”):

1. Là chính mình. Đừng cố gắng trở thành một người khác, vì hầu như mọi người đều có thể nhận ra nhanh chóng chiếc mặt nạ này và mất đi tôn trọng. Tốt hơn là tìm cách cải thiện những cái bạn đang có, hơn là tốn công dựng nên một chiếc mặt nạ đẹp mỏng manh.

2. Phải biết yêu bản thân trước. Không thể mong người khác yêu thích mình trong khi bạn lại có một hình ảnh xấu về bản thân. Hãy nhìn những điểm mạnh và những điều đã đạt được, thường xuyên chiêm nghiệm về chúng và bạn sẽ cảm nhận tốt hơn về bản thân, về năng lực, sự thành công hiện tại cũng như những gì có thể đạt được.

3. Nhận thức chính là thực tại. Cách bạn nhận định về người khác chính là thực tại môi trường xung quanh của bạn. Điều này ngược lại cũng đúng khi người khác nghĩ về bạn. Hẳn nhiên tạo nên ấn tượng đầu tiên tốt sẽ dễ hơn thay đổi một hình tượng xấu về lâu dài. Để mọi người yêu mến chính là biết tạo nên những ấn tượng tích cực đầu tiên ấy.

4. Toát ra năng lượng trong mọi hành động. Điều gì bạn cho đi, sẽ lại nhận được. Và chính nguồn lực từ bạn toát ra có thể kích thích, hoặc làm người khác chán nản. Nên khéo léo thể hiện cảm xúc giàu năng lượng, linh hoạt, tích cực, ngay cả khi đang đối mặt với phiền muộn, thử thách trước mắt.

5. Sự quan tâm là gia vị mỗi cuộc trò chuyện. Cho thấy quan tâm thực sự về công việc, cuộc sống, sở thích, thú vui, ý kiến, hay nhu cầu của người đối thoại là cách tuyệt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện, dẫn dắt mọi người, và làm cho bạn trở nên được yêu mến. Nên dựa trên những mối quan tâm, hay nhu cầu chung để nhờ giúp đỡ, hơn là yêu cầu giúp đỡ suông.

6. Tập lắng nghe để thấu hiểu. Nếu muốn người khác hiểu và thích mình, bạn cũng cần hiểu họ bằng cách thực sự lắng nghe những gì họ đang muốn truyền đạt. Nhớ là biết lắng nghe được biểu hiện thông qua đôi mắt và ngôn ngữ cơ thể, chứ không chỉ bằng đôi tai.

7. Cho mọi người thấy bạn cũng giống họ như thế nào. TÌm những điểm tương đồng trong sở thích, xuất thân, những trải nghiệm cũng như niềm tin, điều này sẽ giúp tạo mối liên kết vô hình với mọi người. Ai cũng thích những người giống như mình.

8. Tạo nên cảm giác đáng nhớ trong lòng người khác. Mọi người đều có xu hướng nhớ bạn đã làm họ cảm thấy thế nào, hơn là bạn đã nói gì. Rất khó để mọi người thích bạn nếu bạn xúc phạm họ, tạo cảm giác nặng nề, hoặc làm mọi người cảm thấy khó chịu.

9. Giữ liên lạc và các mối quan hệ. Thỉnh thoảng nên hỏi han hoặc trao đổi về các mối quan tâm chung, sở thích, hoặc những điều người khác luôn mong muốn hoặc phấn đấu. Điều này giữ bạn luôn ở trong tâm trí họ với những ký ức dễ chịu, tốt đẹp.

10. Cho đi mà không cần kỳ vọng. Có rất nhiều cách để cho đi, như giới thiệu các mối quan hệ, chia sẻ một vài nguồn lực sẵn có, cho lời khuyên, các giúp đỡ nho nhỏ,… Điều gì được cho đi rồi sẽ trở lại.

11. Kiên nhẫn, đừng trông đợi lợi ích từ mọi mối liên hệ. Những người được quý mến không yêu cầu lợi ích từ mọi mối quan hệ giao tiếp. Hãy mở lòng và đón nhận mọi sự mà quả ngọt có thể mất thời gian mới gặt hái được, hoặc sẽ đến dưới những hình hài mà bạn không ngờ tới tại thời điểm hiện tại.

Trong rất nhiều tình huống, được yêu thích còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự. Thế nên trừ phi bạn đã có rất nhiều của cải hoặc địa vị lớn lao, sẽ rất đáng thời gian nếu xây dựng được tính cách đáng mến như trên, bên cạnh các kỹ năng công việc và giao tiếp. Ai cũng thích làm việc, kinh doanh với những người mình quý mến, vậy mức độ yêu thích của bạn đã đạt được đến đâu?

Lâm Y Bình
Comments

comments

By (songdep.net)

Continue Reading

Văn hóa

9 điều nên ghi nhớ trong cuộc đời

Published

on

9-dieu-ghi-nho0

Đây là một lá thư của ông Tôn Vận Tuyền, một chính khách nổi tiếng của Đài Loan gởi cho các con của ông lúc ông còn sống.
Xin chia sẻ với cả nhà:

Các con thân mến,
Đời sống là vô thường, không ai biết trước mình sống được bao lâu, có những việc cần nếu được nói ra sớm để hiểu thì hay hơn.

Dưới đây là những điều nên ghi nhớ trong cuộc đời :

1. Nếu có người đối xử với con không tốt, đừng thèm để tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con cả, ngoại trừ cha và mẹ của các con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc các con phải biết ơn, trân quý, các con cũng nên thận trọng một chút, vì người đời thường làm việc gì cũng có mục đích của nó, chớ có vội vàng cho là bạn tốt của mình ngay.

2. Không có người nào mà không thể thay thế được cả; không có vật gì mà nhất thiết phải sở hữu, bám chặt lấy nó. Nếu hiểu rõ được nguyên lý này, thì sau này trong cuộc đời, lỡ người bạn đời không còn muốn cùng đi trọn cuộc đời, hay vì lý do gì con bị mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì cũng nên hiểu, đó cũng không phải là chuyện trời sập.

3. Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay ta để lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi! Cho nên, nếu ta càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì ta được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng mình cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

4. Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này, tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà biến thiên, thay đổi. Nếu người yêu bất diệt rời bỏ con rồi, hãy chịu khó nhẫn nại một chút, để thời gian dần dần trôi qua, để tâm tư mình từ từ lắng đọng, cái đau khổ cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm áp cái ảo ảnh yêu thương mãi, cũng không nên quá bi lụy vì thất tình!

5. Tuy có nhiều người trên thế giới này thành công, nổi tiếng mà chẳng có học hành nhiều, có bằng cấp cao, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành nhiều sẽ thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, giáo dục là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều này !

6. Ba không yêu cầu các con phải phụng dưỡng ba trong nửa quãng đời còn lại của ba sau này. Ngược lại, ba cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của các con. Lúc các con đã trưởng thành, độc lập, đó cũng là lúc ba đã làm tròn thiên chức của ba. Sau này, các con có đi xe bus công cộng hay đi ô tô nhà, các con ăn súp vi cá hay ăn mì gói, đều là trách nhiệm của các con.

7. Các con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình. Các con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với mình. Mình đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy. Nếu không hiểu rõ được điều này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình.

8. Trong hai mươi năm qua, ba tuần nào cũng mua vé số, nhưng vẫn nghèo trắng tay. Điều này, chứng tỏ muốn phát đạt, phải siêng năng làm ăn mới khá được. Trên thế gian này, không có cái gì miễn phí cả.

9. Sum hợp gia đình, thân thích đều là duyên phận, bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau. Kiếp sau, dù ta có thuơng hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu.

(Songdep.net)

By (songdep.net)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Phong thủy

Ôtô

Tin rao mới nhất

"Đăng nhanh-Bán nhanh"

2 Teen

Xu hướng

Copyright © 2017 Trangdangtin.com.
Powered by NEW HORIZON COMMUNICATION AND ADVERTISING CO., LTD
Address:: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. HCM
Email: info@trangdangtin.com
Trang tin tức tổng hợp được cập nhật tự động bằng phầm mềm máy tính, thể hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn thông tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin tức chính thức, thời gian đã đăng, phát thông đó. Đây là phiên bản thử nghiệm đang chờ xin phép.
www.trangdangtin.com

đăng bán xe ô tô|dang tin mua ban|đăng tin bán nhà|bán nhà|mua ban|rao vặt|đăng tin tìm đối tác|Đăng tin bán điện thoại|đăng tin bán hoa tươi|đăng tin tuyển dụng|đăng tin đào tạo|đăng tin mua sắm|đăng tin bán đồ mẹ & bé|đăng tin bán thực phẩm chức năng|đăng tin du lịch|đăng tin bán nội thất|đăng tin nông nghiệp|đăng tin xây dựng|đăng tin bán mỹ phẩm|đăng tin đồ điện máy|đăng tin bán ôtô|đăng tin thời trang|đăng tin dự án|đăng tin bán đồ ăn sạch|đăng tin miễn phí trên mạng|trang dang tin rao vat|dang tin nhanh|dang tinđăng tin|ban nha|đăng tin bán nhà quận 1|đăng tin nhà đất hồ chí minh|đăng tin mua bán nhà đất |trang dang tin rao vat miễn phí|rao vặt miễn phí toàn quốc|các trang rao vặt hiệu quả nhất hiện nay|dang tin bat dong san mien phi|rao vặt miễn phí toàn quốc|rao vặt miễn phí không cần đăng ký|dang tin |đăng tin|đăng tin rao vặt|đăng tin miễn phí|trang đăng tin rao vặt|rao vặt toàn quốc|rao vặt nhà đất|rao vặt trực tuyến|quảng cáo rao vặt|trang rao vặt uy tín|trang rao vặt miễn phí|rao vặt|rao vat